I dag ligger skuffelsen tykt ut over et sårbart kystsamfunn. Dette som følge av Equinors beslutning om å ikke bygge en oljeomlastningsterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.

Equinor har frem til nå blitt oppfattet som et stort og seriøst selskap, og vi har selvfølgelig trodd på dem når de har gitt lovnader til både folk og næringsliv om et ilandføringsanlegg for oljen i Barentshavet, sier ordfører Jan Olsen

Ordføreren Jan Olsen føler seg skuffet, og kjenner også at han føler seg sveket av Eqinor. – «Det var Eqinor selv som markerte beslutningen om å bygge en oljeomlastningsterminal på Veidnes, da de selv inviterte til fest i 2013. Nå nesten 7 år etter, på fredag den 13. har man forlatt disse løftene, og tilbake står et misfornøyd lokalsamfunn, og et oljenæring uten troverdighet. Petroleumsnæringen bruker arbeidsplasser som brekkstang for å få tilgang til sårbare områder og nye felt, men når det kommer til stykke så legges det minimalt igjen i lokalsamfunnene.» sier en tydelig oppgitt ordfører

Nordkapp kommune går inn i julen med denne skuffelsen, og de sier de vil bruke litt tid på hvordan de vil gå videre. «Er det opp til meg, så er ikke dette det siste som skjer i denne saken. Vi har kjempet hardt, og vi kommer til å kjempe hardere. Jeg tror både politikere og folk i dette landet vil kjempe sammen med oss.» sier ordfører Jan Olsen

Nordkappsamfunnet har brukt store ressurser på å forberede seg på dette. 
Ordføreren sier at det er nærliggende å allerede nå varsle at man forventer at Equinor i første omgang kompenserer lokalsamfunnet på en raus og tydelig måte. Kostandene lokalsamfunnet har hatt må kartlegges og kompenseres fullt ut. 

Utviklingen av det maritime treningssenteret i Honningsvåg er bra, men er langt fra tilstrekkelig for det lokalsamfunnet har investert i dette. 

Ordføreren er ikke bare oppgitt av Equinor, men er også utilfreds over at Stortinget ikke har pålagt lisensen den utbyggingsløsningene som ville gitt flest arbeidsplasser og ringvirkninger lokalt- og regionalt. «Vi kan ikke ha rikspolitikere som overlate slike viktige beslutninger for kystsamfunnene over til selskapene alene. Her må rikspolitikerne være tydelig» sier ordføreren i Nordkapp kommune

Ordføreren i Nordkapp mener det er kystsamfunnene som tar risikoen, da det er klart at petroleumsvirksomhet har sine negative sider på både miljø og klima.  «Dette er jo en bekreftelse på at olje bør ligge der den er. Ikke bare av miljø- og klimahensyn, men også fordi det ikke gir ikke noe ekstra til samfunnet her.» avslutter ordfører Jan Olsen