Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Videreføring av Midlertidig forbud mot tiltak.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 13-1 viderefører Nordkapp kommune midlertidig forbud mot tiltak for områder som omfattes av Honningsvåg sentrum.

Nordkapp kommune vedtok 25.11.2016 å innføre midlertidig forbud mot tiltak for alle områder som omfattes av Honningsvåg sentrum. I kunngjøring av vedtaket heter det:

Nordkapp kommune innfører midlertidig forbud mot tildeling av tomt og byggetillatelser på ubebygd grunn, herunder regulerte byggeområder og sjøarealer, samt tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet for alle områder som omfattes av Honningsvåg sentrum. Honningsvåg sentrum defineres som all bebyggelse fra og med Førstevann til og med Juledagsneset. Vedtaket ble gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 13-1. Forbudet gjelder til 31.12.2018.

Bakgrunn for vedtaket er behovet for avklaring av planspørsmål i forbindelse med utarbeiding av områderegulering av Honningsvåg sentrum.

Kommunen kan samtykke i at et omsøkt tiltak blir gjennomført selv om det er innført midlertidig forbud. Vilkåret er at det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Vedtaket er hjemlet i delegasjonsreglement pkt 9.10 vedtatt av Nordkapp kommunestyre 20.09.2016 sak 77/16.

Grunnet forsinkelser i planarbeidet ser kommunen det nødvendig å vedta en videreføring av det midlertidige forbudet mot tiltak til gjelde til 31.12.2019.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Klagefrist er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klage sendes til:

Nordkapp kommune

Postboks 403

9751 Honningsvåg

Eller pr epost til

postmottak@nordkapp.kommune.no