Kunne du tenke deg å være med i en sorggruppe, og jobbe med sorg arbeid for voksne i kommunen.

Ta kontakt med:
Wenche Jenssen
Telefon 78476702
E-post: wenche.jenssen@nordkapp.kommune.no